Tahliye Taahhütnamesi Nedir ?

107
0

Kiracının kiraladığı mülkten ayrılma zamanı geldiğinde bu ayrılık talebini tahliye taahhütnamesi ile mal sahibine bildirir. 6570 sayılı ‘Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da tahliye şartları hususunda belirtilen noktaların sınırlı kalması sebebiyle kiracının kendi isteğiyle ayrılma talebini, yazılı beyan usulü olan tahliye taahhütnamesi ile yapar.

Tahliye taahhütnamesi, bir bakıma ayrılık durumunda kiracı ile mal sahibi arasında yaşanacak olası problemleri engellemeye yönelik ortaya çıkmıştır. Ayrıca yazılı beyan ile kiracı, en hızlı ve en güvenilir şekilde kiraladığı taşınmazdan ayrılır. Tahliye taahhütnamesi ile sunulacak yazılı beyan, kiracının bu ayrılığı yasal bir şekilde sonlandırmasını sağlar.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

Kiracı ile mal sahibi arasındaki ilişkinin sonlanmasının ardından oluşabilecek herhangi bir sorunun önüne geçmek adına oluşturulan tahliye taahhütnamesi, bir bilgisayar ve yazıcı yardımı ile elde edilerek doldurulur.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)
ADI SOYADI:
………………………
TC KİMLİK NO: ………………………
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI: ………………………
TCKİMLİK NO: ………………………

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ
……./………/……

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:
……../……../……

TAAHHÜT EDEN:
…………..

İMZASI:
…………..

160 kez okundu